Prísne opatrenia pri vstupe na diskotéku

Pri vstupe návštevníkov na diskotéku platili dňa 09.07.1976 veľmi prísne opatrenia.

Zo spisov objavených v Kaniciach je zrejmé, že členom poriadkovej hliadky  Milan Antošovský vôbec nebol a Pálka o tom dobre vedel. Z toho dôvodu sa tento dôkaz musel utajiť.

Na diskotéke bol detailne zaznamenaný akýkoľvek rušivý vplyv nepozvaných hostí a neznámych osôb.

Francúzky ani okruh nitranov medzi nimi zaznamenaný nebol. Je pri tom nesporne dokázané, že hudobníci skupiny Elán (Farkaš a Ráž) boli na diskotéke prítomný len ako hostia, nie ako producenti hudby. Jednalo sa o normálnu diskotéku v pravom slova zmysle, teda večer s reprodukovanou hudbou za účasti diskžokeja Vladimíra Krajčoviča z Galanty. Nie vystúpenia hudobnej skupiny Elán.