Prísne opatrenia pri vstupe na diskotéku

Pri vstupe návštevníkov na diskotéku platili dňa 09.07.1976 veľmi prísne opatrenia.

Zo spisov objavených v Kaniciach je zrejmé, že

Milan Antošovský člen poriadkovej hliadky nebol a Pálka o tom dobre vedel. Z tohto dôvodu utajil aj dôkaz, ktorý pripájame.

Vzhľadom k posilneniu služby bol na diskotéke rušivý vplyv nepozvaných hostí a neznámych osôb detailne zaznamenaný.

Francúzky ani okruh Nitranov medzi účastníkmi zaznamenaný nebol. Je nesporne dokázané, že hudobníci skupiny Elán (Farkaš a Ráž) boli na diskotéke prítomný len ako hostia, nie ako producenti hudby. Jednalo sa o normálnu diskotéku v pravom slova zmysle, teda večer s reprodukovanou hudbou v produkcii Vladimíra Krajčoviča z Galanty, diskžokeja Slovkoncertu. Nie vystúpenia hudobnej skupiny Elán.