Študentská služba dňa 09.07.1976. Kde je Antošovský???

Prikladáme záznam a zoznam účastníkov poriadkovej služby, ktorá kontrolovala priebeh diskotéky v Unic-klube dňa 09.07.1976. Z uvedeného je zrejmé, že Milan Antošovský členom študentskej hliadky nebol.
Čo to znamená?
Je to dôkaz, že „diskotéka“, na ktorej bola prítomná Ľudmila Cervanová nebola spoločenským večerom, na ktorom boli prítomní Čerman s Andrášikom a francúzkami.