Bolo doznanie Romana Brázdu získané v súlade so zákonom?

Doložka, kde vypočúvaný zákonnosť výsluchu potvrdzuje podpisom, pričom vyhlasuje, že na ňom nebolo páchané žiadne násilie, sa za komunizmu zneužívala práve v prípadoch, kde bol podpisovaný text získavaný donucovaním a násilím.