Bolo doznanie Romana Brázdu získané v súlade so zákonom?

Doložka výsluchu, kde vypočúvaný podpisom potvrdzuje jeho zákonnosť sa za komunizmu zneužívala práve v prípadoch, kde bol podpisovaný text získaný fyzickým násilím.

Doznanie je získané taktikou tzv. dobrého a zlého policajta.