Bolo doznanie Romana Brázdu získané v súlade so zákonom?

Doložka výsluchu, kde vypočúvaný svojim podpisom potvrdzuje jeho zákonnosť sa za komunizmu používala práve v prípadoch, kde bol podpisovaný text získaný fyzickým násilím.

Do pozornosti dávam taktiku zneužívania tzv. dobrého policajta.