Kauza Cervanová – násilné akcie proti sestrám Cohen a odsúdenej Viere Zimákovej – 2. časť

KOMENTÁR Jany TELEKI

V druhej časti zverejnenej v podtitule – Legenda o tom, že Nitrania majú alibi na štvrtok – sa Martin Hanus neobratne, podobne ako Peter Tóth v spomínanej knihe- úplným nezmyslom pokúša vyvrátiť alibi odsúdených na čas, v ktorom malo dôjsť k spáchaniu skutku spochybnením svedectva sestier Cohen.

Odsúdení tvrdili od začiatku, že štvrtok a piatok trávili so sestrami Cohen. Sestry Cohen jednoznačnou výpoveďou, že odsúdení boli s nimi vo štvrtok aj v piatok potvrdili alibi. Z tohto dôvodu by bolo úplne kontraproduktívne, aby v tom čase obžalovaní čokoľvek na ich výpovedi menili, bez ohľadu na prepisovaný dátum v denníku .

Keďže obidva dni strávili so sestrami Cohen,  čachrovanie s dátumami nemalo pre trestné konanie žiadny zmysel. A je jedno, či sa pomýlili v dátume alebo nie. Prepisovaný dátum bol nepodstatný. Pokiaľ by chcel niekto podvádzať, nepredloží doklad s prepísaným dátumom. Predložiť prepisovaný doklad znamená iba to, že predkladali autentický materiál .

Krajský súd nevykonal dokazovanie o alibi obvineného Andrašíka a Čermana, podľa ktorého sa obidvaja mali so sestrami Cohenovými v nočných hodinách kritického dňa vrátiť do Andrášikovho bytu v Bratislave Lamači a hoci súd bezdôvodne odmietol vykonať dôkazy, v rozsudku hodnotil dôkaz, ktorý nevykonal.

Podľa NS ČSFR : Súdy nemohli rozhodovať bez výsluchu sestier Sylvie  a Lucie Cohenových na hlavnom pojednávaní, pretože iným spôsobom nebolo možné preveriť alibi obvinených, že sa s obomi svedkyňami vrátili do Andrašíkovho bytu a ani procesným spôsobom objasniť ďalšie okolnosti dôležité pre hodnotenie dôveryhodnosti  vlastných údajov oboch svedkýň a ďalších dôkazov. Slovenské súdy v dôsledku toho rozhodli o vine obvinených na základe skutkového stavu veci, ktorý nebol dostatočne objasnený. Ich rozhodnutia preto neboli vydané v súlade so zákonom.

Intrigy a násilné akcie proti sestrám Cohen

V roku 1979 Pálkom riadená ŠTB začala proti sestrám Cohen realizovať akciu Sylvia na spochybnenie a skompromitovanie sestier. Ďalšie nezákonné akcie proti sestrám Cohen sú známe z ŠTB akcie Emigrant. Aj keď vedenie ŠTB v roku 1989 nariadilo všetky dokumenty súvisiace s trestnou vecou Cervanová skartovať, predsa len …

 

 Viera Vozárová …

Klimentov scenár v súvislosti s MUDr. Vierou Vozárovou, ak nenazveme zvrátený, je minimálne absurdný.

Ako môže čo i len napadnúť niekomu, že niekto, kto je na školskom vodáckom výlete, si zrazu zatúži odskočiť do Bratislavy 160 km stopom na diskotéku a neskôr pôjde radšej do väzby ako by mal svedčiť proti zločincom ?

Viera Vozárová pod neprimeraným psychickým nátlakom  urobila priznanie o tom, že sa zúčastnila na zverstve vykonštruovanom ŠTB. Urobila to päťkrát a päťkrát to odvolala.

Viera Vozárová sa radšej nechala odsúdiť za krivú svedeckú výpoveď a zavrieť do väzby za výroky, ku ktorým bola donútená, ako by mala prežiť zvyšok života s vedomím, že klamstvom privodila dvom ľuďom smrť. Usvedčujúce výpovede sprevádzali podozrivé okolnosti .

Martin Hanus v texte, okrem osočovania a podsúvania legendy o ľahkej žene a vykonštruovanej teórii, vedome podsunul bludy, ktoré spoľahlivo vyvracia stanovisko generálneho prokurátora :

Závery o vine obvinených sa opierajú iba o skutkové predpoklady, ktoré neboli  dôkazne preukázané a ich existencia je pochybná.“

Podľa rozsudku NS ČSFR : „ Úroveň domienky neprekročila skutkové zistenie o vzdialení sa svedkyne MUDr. Viery Zimákovej  v kritický deň zo sústredenia vodákov v Revištskom Podzámčí.  K overeniu svedectva MUDr. Viery Vozárovej, že sa v kritickom dni  nevzdialila  zo sústredenia vodákov v Revištskom Podzámčí,, krajský súd vypočul iba svedka Pavla Pavlíka a oprel skutkové zistenie o jeho výpoveď napriek tomu, že svedok pripustil opustenie tábora svedkyňou Vozárovou iba „ teoreticky“. Krajský súd nezistil ďalšími dôkazmi, aká bola skutočnosť. Najmä výpovede svedkýň Kataríny Budínskej a Ivony Kustrovej, s ktorými svedkyňa Vozárová bývala v stane, mohli prispieť k objasneniu spornej otázky.“

Martin Hanus nehľadá pravdu, podsúva čitateľovi bludy, vyvrátené generálnym prokurátorom ČSFR v odôvodnení rozhodnutia o sťažnosti obvinených pre porušenie zákona a   NS ČSFR v rozhodnutí o obnove konania. Práve toto rozhodnutie bolo jediné – prvé a posledné, ktoré smerovalo k riadnemu, procesne a formálne správnemu vyhodnoteniu dôkazov. Dôkazov, ktorých podstatnou súčasťou mali byť svedecké výpovede a návrhy obžalovaných, ktorým tieto práva boli zmarené.

Ideologická zvrátenosť komunizmu prejudikovala vinu aj vinníkov bez potreby profesionálneho hodnotenia a zaobstarania dôkazov. Najvyšší súd prikázal Krajskému súdu v Bratislave,  aby vec znovu prejednal a rozhodol. O rozhodnutí nadriadeného súdu sa nepolemizuje, nediskutuje, ale vykoná. V plnom rozsahu zistenej podstaty a odôvodnenia.

Avšak Klimentova ideologická predstava o spravodlivosti vykonávala opäť výkon spravodlivosti ignorovaním rozsudku NS ČSFR.  Katarzia a vnútorné svedomie sa v tomto prípade s najväčšou pravdepodobnosťou nedá očakávať, lebo významná mediálna snaha a podpora tejto témy svedčí o uvedomení si svojvôle  a nezákonnosti, akou Koza  alias Kliment odrezával od nádeje spravodlivosti všetkých Nitranov po dlhé roky.

Sme v roku 2017.  Vymierajú koučovia a autori tohto procesu, zoslabuje sa pozícia samotných exekútorov a spoločenská morálka a vedomie sa začína dívať objektívnejšie a znalejšie na zneužívanie moci a prestáva sa báť týchto smradľavých tieňov zvrátenej socialistickej ideológie a nespravodlivosti.

Jana Teleki je novinárka, ktorá v roku 1999 poukázala na tunelovanie majetku mesta Považská Bystrica. Začali ju však stíhať za básnicku satiru a útok na primátora prostredníctvom tlače. Stala sa nebezpečnou pre všetkých, ktorí sa v jej kritike spoznali. Napriek tomu, že jej stíhanie v roku 1999 právoplatne zastavili, stíhali ju od roku 2000 opakovane až do roku 2011 za ten istý skutok a zrušený paragraf. Do roku 2014 bola priebežne stíhaná aj za zverejnenie nezákonných postupov a chceli ju umlčať a urobiť z nej psychiatrickú pacientku. Intenzívnou publikačnou činnosťou po svojom úteku do zahraničia dosiahla kapituláciu slovenskej justičnej chobotnice a úplného zbavenia viny po 16 rokoch prenasledovania.

***Názory autora prezentované v rubrike Komentáre sa nemusia zhodovať s názormi portálu Eurorešpekt a sú osobným presvedčením autora.***