Svedkovia nastúpenia Cervanovej do auta neznámych cudzincov