Cervanová a muži v talároch

Lucia Nicholsonová

KAUZA – Dvaja sudcovia Najvyššieho súdu, ktorí majú už o pár dní rozhodovať v prípade Cervanová, už v minulosti pojednávali vo veciach, ktoré sa prípadu týkali. Tretí sudca dokonca spôsobil prieťahy v súdnom konaní. Predseda Najvyššieho súdu Milan Karabín odobril zničenie dôkazných predmetov a sedel v senátoch, ktoré rozhodovali o sťažnostiach obžalovaných. Akuálne.sk získalo kópie ich rozhodnutí.

Senát v zložení Štefan Michálik, Peter Hatala, Juraj Kliment už o pár dní potvrdí alebo zruší rozsudok Krajského súdu v Bratislave, ktorý uznal šesť mužov vinných zo znásilnenia a vraždy 20-ročnej Ľudmily Cervanovej. Prípad sa stal pred 30 rokmi.

Štefan Michálik a Juraj Kliment rozhodovali v minulosti vo veci zaujatosti sudcu Krajského súdu. Štefan Michálik zamietol sťažnosť o zaujatosti, a to aj napriek tomu, že dotyčný sudca sám žiadal o stiahnutie z prípadu, lebo sa cítil zaujatý.

Tým sudcom bol Štefan Gašparovič.

V roku 1982 sedel v senáte krajského súdu, ktorý odsúdil sedem Nitranov za znásilnenie a vraždu Ľ. Cervanovej a poslal ich za mreže na 107 rokov. O 19 rokov ten istý sudca predsedal senátu krajského súdu, ktorý mal rozhodnúť o tom istom, o vine či nevine obžalovaných.

Päť obžalovaných podalo sťažnosť na zaujatosť sudcu Gašparoviča. Senát Najvyššieho súdu SR to zamietol. Sedeli v ňom sudcovia Jozef Kočica, Juraj Kliment a Milan Karabín. Kočica pritom už v roku 1984 rozhodoval vo veci sťažnosti jedného z obžalovaných, ktorú zamietli. Karabín zasa ako člen senátu NS SSR v roku 1985 pojednával vo veci sťažnosti ďalšieho z obžalovaných, ktorú tiež zamietli. Okrem toho, v roku 1988 súhlasil so zničením dôkazov.

Zápisnica o neverejnom zasadnutí senátu NS SSR z 5.6.1985, v ktorom sedel aj M.Karabín.

V roku 2001 sám Š. Gašparovič napísal list predsedovi senátu Najvyššieho súdu Michálikovi, v ktorom vzniesol námietku zo zaujatosti voči sebe samému. Píše v ňom, že sa cíti byť v predmetnej veci zaujatý, a preto by mal byť z rozhodovania vylúčený. Odvoláva sa na to, že už nemôže ďalej znášať kampaň proti nemu, ktorú rozpútali v médiách obžalovaní. Michálik námietku zamietol. V rozhodnutí napísal, že žiadna zo zainteresovaných strán nie je zaujatá.

Sudca Michálik predsedá senátu, ktorý bude v pondelok rozhodovať v prípade Cervanová.

Aj ďalší zo sudcov tohto senátu už prišiel do kontaktu s prípadom. Peter Hatala, ako predseda senátu Krajského súdu v Bratislave, dostal spis začiatkom roka 1999. Desať mesiacov ho mal u seba bez toho, aby vykonal nejaký úkon. Spôsobil tak prieťahy v súdnom konaní, ktoré v roku 2003 potvrdil aj Ústavný súd. Za súdne prieťahy priznal obžalovaným odškodné výške 2,3 milióna korún.

Minimálne traja z obžalovaných sa na protest proti postupom slovenských súdov nezúčastnia na pojednávaní senátu Najvyššieho súdu. Pred súdom len prečítajú vyhlásenie, ktoré exkluzívne poskytli Aktuálne.sk.