Súdnopatologický znalecký posudok – Dr. Porubský, Dr. Kokles