Výpoveď MUDr. Porubského škandalózne zaznamenaná v rozsudku Krajského súdu SR

!!! Rozsudok nekorešponduje so súdnou zápisnicou !!!