JUDr. Milan Valašík: Beďač a Dúbravický boli odsúdení na základe jedinej výpovede obžalovaného Lachmanna