hierarchia hodnôt a normálnosti Klimenta – páni udavači