pplk. Pačikovský, účasť ŠtB pri vyšetrovaní, organizovaný zločin