Obhajoba Beďač – v zast. JUDr. Eva Rezníčková Hlaváčová