Michálik – námietka zaujatosti Gašparoviča proti Gašparovičovi sa sa zamieta