František Čerman a Milan Andrášik – alibi

František Čerman s Milanom Andrášikom majú na večer  09.07.1976 preukázateľné 3-násobné alibi !!! Od prvého dňa ho potvrdzujú sestry Cohenové a Čermanova exmanželka Marcela Bónová. Analytika ich výpovedí je spracovaná celkom nezávislým občanom Ing. Martinom Füzy-m a objektívnym dôkazovým svedectvom.