Uznesenie o ďalšom trestnom stíhaní

One thought on “Uznesenie o ďalšom trestnom stíhaní

  1. Proti Pavlovi Beďačovi bolo zahájené ďalšie trestné stíhanie pre trestný čin krivého obvinenia, pretože sa sťažoval na používanie fyzického násilia pri vynucovaní doznania.

Comments are closed.