Z knihy Jána Pješčaka: Portrét právníka a kriminalisty