Dokonalý zločin – Doc. JUDr. Juraj Kolesár CSc.

Obhajcom obžalovaného Andrášika bol Doc. JUDr. Juraj Kolesár CSc. – v tom čase vedúci katedry trestného práva Univerzity Komenského