Lži prokurátora a podvodníka – Valašík pred súdom – násilie páchané bolo