Lachmannov Fiat 500

Z odvolania advokáta JUDr. Alfonza Langera, obhajcu obžalovaného Dubravického: