Alibi Miloša Kocúra – aj s dôkazmi

Kauza Cervanová – Kocúrove a Dubravického alibi (upratané dôkazy v Kaniciach)

Miloš Kocúr a Stanislav Dubravický
Miloš Kocúr a Stanislav Dubravický

Podľa oficiálnej verzie prípadu Cervanová, sa mali dňa 9. 7. 1976 v dopoludňajších hodinách na kúpalisku v Nitre dohodnúť Brázda s Kocúrom, Beňovou, Okenkom a Dubravickým na diskotéke, ktorá sa v ten večer konala v Bratislave. V takomto zložení sa aj mali následne vydať na cestu do Bratislavy s tým, že večer sa stretnú na diskotéke. Zápisnica o hlavnom pojednávaní Krajského súdu v Bratislave v dňoch 9. 6. – 30. 6. 1982:

– tu si treba všimnúť aj to, že na diskotéku mal ísť aj Okenka, ale v Kaniciach sa našiel dôkaz, ktorý svedčí o tom, že v tom čase bol niekde úplne inde – v čase vraždy Ľudmily Cervanovej mal byť vo vlaku Praha – Děčín, viac v tomto blogu: Kauza Cervanová – zmanipulovaný svedok Okenka?

Kocúrove alibi

Ako sme videli, na kúpalisku v Nitre sa mal Brázda v dopoludňajších hodinách okrem Beňovej a Dubravického dohadovať o diskotéke aj s Kocúrom, a následne mali ísť s Brázdom do Bratislavy. Miloš Kocúr mal však na tento čas alibi – dňa 9. 7. 1976 bol v práci 8,5 hodiny, robil brigádnika v Mestskom stavebnom podniku v Nitre. Ako dôkaz slúži smenovka z obdobia 9. 7. do 31. 7. 1976:

Svedok ŠTEFAN TARKO na hlavných pojednávaniach vypovedal (rozsudok KS z r. 2004  s. 72) okrem iného aj to, že smenovky písal on a že Kocúr by sa bez súhlasu nadriadeného nemohol vzdialiť, pretože to vedúci prísne postihoval. Nemal žiadne výhody, bol bežným brigádnikom, objekt mal vrátnicu a kontroloval sa pohyb osôb… Kocúr bol u nich a musel sa zdržiavať na pracovisku, čo je napísané v smenovke je pravda“.

Svedok JURAJ HALÁCHY okrem iného  uviedol (rozsudok KS z r. 2004  s. 74): „že Kocúr 9. 7. 1976 nastúpil pracovať ako brigádnik. Smenovku, ktorá sa nachádza v spise podpísal on. Podľa záznamu bol v práci 8 a pol hodiny„. Na hlavnom pojednávaní  uviedol, že: „obžalovaný mohol byť uvoľnený s tým, aby nastúpil v pondelok. Nemôže to však bezpečne tvrdiť. Obžalovaný k výpovedi svedka uviedol, že v piatok ho zaúčali, čo má robiť a bol v práci do 15:30.“. Kocúrova reakcia má logiku, keďže dňa 9. 7. 1976 mal podľa Haláchyho nastúpiť pracovať ako brigádnik a teda nejaké úvodné zaučenie musel absolvovať. To, že Kocúr nastúpil do práce práve v piatok 9. 7. 1976, vyplýva aj zo smenovky – až pri 9. 7. 1976 je záznam o počte absolvovaných hodín.

Kocúr mal alibi aj na večer a noc z 9. na 10. 7. 1976 – v tom čase sa mal nachádzať na štrkoviskách v Ivánke pri Nitre, kde sa bol so sestrou a priateľmi kúpať. Potvrdzujú to svedkovia MICHAL LUPRICH, DAGMAR LUPRICHOVÁ, DAGMAR DAŇOVÁ a JOZEF DAŇO:

 

Títo svedkovia vo svojich výpovediach uvádzajú, že ich práve v ten deň zastihla pri kúpaní v štrkoviskách búrka a Kocúr tam bol s nimi. Spomínajú, aj psychický nátlak a vyhrážanie zo strany vyšetrovateľov (rozsudok KS z r. 2004  s. 72):

– tu je dôležité si všimnúť, že svedok Daňo uvádza, že z kúpania sa vracali až na druhý deň okolo obeda (čiže Kocúr by mal v takom prípade alibi aj na inkriminovanú noc)

O tom, že v ten deň (9. 7. 1976) bola skutočne búrka, svedčí aj meteorologická správa, ktorú uvádza KS v rozsudku z roku 1982. Podľa nej bolo v okolí Nitry v júli počas piatkov v roku 1976 nasledovné počasie:

– Ako jasne vidieť, aj v okolí Nitry dňa 9. 7. 1976 pršalo a boli búrky (spadlo 14 mm zrážok), avšak medzi 15:05 a 18:50 hod. bolo počasie bez zrážok a vzhľadom na to, že Kocúr mal vtedy pracovať do 15:30, tak existoval časový priestor, v ktorom by sa mohli ísť kúpať. Búrka, ktorú spomínali svedkovia ich mohla zastihnúť od 18:50 hod – opis počasia pre tento deň teda korešponduje s výpoveďami svedkov, ktorí potvrdzovali alibi Kocúra.  

– V okolí Nitry pršalo aj v júlový piatok 23. 7. 1976, avšak búrky sa tu už nespomínajú. Pršalo od cca 14:00 do 17:00 hod., teda časové okno pre kúpanie bolo menšie a hlavne nemohla ich tam už potom zastihnúť búrka – po 17:00 hod. už nepršalo – opis počasia pre tento deň teda nekorešponduje s výpoveďami svedkov.

– Drvivú väčšinu dňa 9. 7. nepršalo – medzi 5:45 a 18:50 hodinou pršalo len o 14:30 a trvalo to cca pol hodinu.

– V správe sa aj uvádza, že priemerná teplota vzduchu bola v piatok 9. 7. 1976 18,8 °C – tento údaj sám osebe nevypovedá nič o tom, ako sa v priebehu tohto dňa menila teplota a či bola v nejaký čas tohto dňa teplota vhodná na kúpanie. Počas tohto dňa mohla teplota vzhľadom na búrky dosť kolísať. Ako príklad nám môžu poslúžiť dáta o počasí z Bratislavy pre júl 1976 z online aplikácie TuTiempo.net:

– Ako jasne vidieť v stĺpci PP (celkové zrážky v mm) – prvé zrážky v júli sú až 9. 7. 1976, v ten deň spadlo celkovo 5,08 mm zrážok (predtým boli zrážky nulové), v ďalších júlových piatkoch už boli zrážky nulové (16. a 30.), alebo malé (23. – len 0,25 mm). Mimochodom, tieto namerané údaje plne korešpondujú s denníkom sestier Cohenových (po oprave dátumov), v ktorom píšu, že v piatok 9. 7. 1976 bol intenzívny lejak a večer boli doma v Lamači (u Andrášika) a robili si palacinky, o diskotéke tam v tento deň nie je ani čiarka (diskotéku spomínajú deň predtým, teda vo štvrtok, keď sa vrátili z Prahy) – viď moje blogy o denníku Cohenových: prvý blogdruhý blog.

– V rámci tohto blogu sú pre nás ale zaujímavejšie stĺpce T (priemerná teplota) a TM (maximálna teplota) a údaje o priemernej teplote (21,3 °C) a priemere maximálnych denných teplôt (28,6 °C) za mesiac júl. Z týchto dát je zrejmé, že hodnoty priemerných denných teplôt a maximálnych denných teplôt sa v drvivej väčšine júlových dní výrazne líšia. Napríklad dňa 9. 7. 1976, kedy aj v Bratislave boli zrážky (5,08 mm), bola priemerná teplota 20,4 °C (čiže pod júlovým priemerom), ale maximálna teplota bola 29 °C (čiže nad júlovým priemerom maximálnych denných teplôt). Ešte markantnejší je rozdiel medzi T a TM pre pondelok 26. 7., kedy boli intenzívne zrážky – 18,03 mm (o cca 4 mm viac, ako v okolí Nitry 9. 7. 1976) a zatiaľ čo bola priemerná teplota 19,7 °C, maximálna teplota bola 29 °C. V utorok 13. 7. sa aj napriek zrážkam 7,87 °C a priemernej teplote 21,8 °C, vyšplhala maximálna teplota až na 32 °C.

Z uvedeného nevyplýva, že presne takto isto sa muselo správať počasie aj v Ivánke pri Nitre dňa 9. 7. 1976, ale je z toho evidentné, že aj v dňoch, kedy bola priemerná teplota nižšia, alebo blízka júlovému priemeru a počas dňa boli intenzívne zrážky, teplota počas dňa mohla vystúpiť dosť vysoko. Priemerná denná teplota v piatok 9. 7. 1976 pre okolie Nitry bola podľa meteorologickej správy 18,8 °C, čo bolo zrejme spôsobené aj búrkami, ale ako sme z údajov pre Bratislavu videli, maximálna denná teplota mohla byť o dosť vyššia, čomu nahráva aj fakt, že drvivú väčšinu dňa nepršalo (medzi 5:45 a 18:50 hodinou pršalo len o 14:30 a trvalo to cca pol hodinu) a teda v Ivánke pri Nitre by sa v takom prípade dalo potom kúpať.

V tomto kontexte je dôležité uviesť aj príslušnú časť zo zverejnenej Záverečnej reči Miloša Kocúra z roku 2004 (s. 10):

Rovnako je v tejto súvislosti dôležitý aj zverejnený Dodatok k odvolaniu Miloša Kocúra proti rozsudku KS z roku 2004:

Dubravického alibi

Stanislav Dubravický pracoval v tej dobe (1.7. – 16. 7. 1976) v Potravinostave vo Zvolene ako vodič nákladného vozidla Praga V3S, na ktorom vozil betón na stavbu. Vyplýva to z výsluchu Dubravického, ktorý bol vedený mjr. Lichovníkom a z vyjadrenia Luptákovej z kádrovo-personálneho oddelenia. Výsluch vedený mjr. Lichovníkom (kanický archív):

– Dubravický sa pýtal aj na jeho stasku (záznam o prevádzke vozidla) na 9. 7. 1976. Prečo by sa dožadoval stasky, ak by si bol vedomý toho, že v ten deň nebol v práci? Veď v takom prípade by to mohol byť jasný dôkaz proti nemu.

Vyjadrenie Luptákovej (kanický archív):

– aj podľa jej vyjadrenia pracoval Dubravický vo Zvolene od 1 až do 16. 7. 1976

Bol v práci skutočne aj v inkriminovaný piatok 9. 7. 1976, alebo bol doobeda na kúpalisku v Nitre, odkiaľ sa mal po dohode s ostatnými presunúť Brázdovým autom do Bratislavy, ako to hovorí oficiálna verzia? V Kaniciach sa našiel uprataný dôkaz v podobe smenovky, ktorý aj Stanislavovi Dubravickému poskytuje alibi na dobu, kedy sa mali doobeda v Nitre na kúpalisku dohadovať o diskotéke a potom odcestovať do Bratislavy. Podľa tohto dôkazu bol aj v kritický deň 9. 7. 1976 v práci vo Zvolene, kde mal pracovať 7 hodín:

Dubravického kolega z Potravinostavu Zvolen IGOR BABIC vo svojej výpovedi uviedol aj to, že nemá vedomosť, že by Dubravický odišiel niekedy z práce skôr domov. Spomenul aj to, že Dubravický chodieval domov autostopom (čo muselo sťažiť presun domov, keďže stopovanie istý čas zaberie) – kanický archív:

O tom, že o tomto dôkaze vtedajší vyšetrovatelia vedeli, svedčí ďalší dôkaz nájdený v Kaniciach – záznam z previerky Stanislava Dubravického:

Záver

Z Kocúrovho a Dubravického alibi vyplýva, že nemohli byť v deň 9. 7. 1976 v dopoludňajších hodinách na kúpalisku v Nitre, dohadovať sa na diskotéke a cestovať s Brázdom do Bratislavy. Z Kocúrovho alibi vyplýva aj to, že sa nemohol zúčastniť na trestných činoch v noci z 9. na 10. 7. 1976.