Dr. Filo – advokát MUDr. Viery Vozárovej – Odvolanie proti rozsudku