Opýtali sme sa na názor ľudí z Hanusovej knihy

.martin Mojžiš .spoločnosť

Martin Hanus sa pri písaní svojej knihy rozhodol neoslovovať takzvanú druhú stranu. My sme, naopak, celkom radi oslovili ľudí, ktorých citáty sú uvedené na zadnej strane obálky Hanusovej knihy.

Cervanová: Opýtali sme sa na názor ľudí z Hanusovej knihy

Ján Slovák / SITA Peter Vačok, advokát

Daniel Lipšic, advokát

na zadnej strane obálky knihy Hra sa skončila je uvedená vaša veta: „S kauzou Cervanová som sa postupne oboznamoval ešte na ministerstve spravodlivosti a musím povedať, že – s výnimkou obhajcov obžalovaných – som nepoznal nikoho z právnickej verejnosti, kto by mal pochybnosti o správnosti rozsudkov v danej veci.“ Moja otázka: Poznali ste Jána Mazáka a Petra Vačoka?

Jána Mazáka som poznal a poznám, ale nikdy sme sa o kauze Cervanová nerozprávali. S Petrom Vačokom sa registrujeme, ale osobne sa bližšie nepoznáme. Z kontextu tej vety vyplýva, že som mal na mysli právnikov, s ktorými som sa o tom buď rozprával, alebo právnikov, ktorí sa ku kauze verejne vyjadrovali. Pretože nemôžem poznať niečí názor, ak som s ním o tom nehovoril a nezaregistroval som ho ani vo verejnom priestore. Ten kontext je dôležitý. K názorom iných právnikov sa môžem vyjadrovať len vtedy, keď ich poznám – z rozhovoru alebo z akéhokoľvek ich verejného vyjadrenia. Je samozrejmé, že je veľa právnikov, s ktorými som o kauze Cervanová nikdy nehovoril, a ktorí sa k nej ani nikdy verejne nevyjadrili.

Peter Vačok, advokát

dá sa v prípade kauzy Cervanová povedať, že ste nemali pochybnosti o správnosti rozsudkov?

Ak som na prípade nepracoval, nie som oboznámený s detailmi, nevykonával som úkony prípravného konania, prípadne som sa nezúčastňoval na dokazovaní na hlavnom pojednávaní, nemôžem nemať pochybnosti. Ak poznám iba mediálne výstupy, nemôže to u mňa vyvolať presvedčenie, či už také, alebo onaké.

Ján Mazák, sudca

niet sporu o tom, že právoplatný rozsudok je právne záväzný. Znamená to automaticky, že je správny? A je pravda, že ste nikdy nemali pochybnosti o správnosti rozsudku v prípade Cervanová?

Neviem o tom, že by existoval v právnej vede a praxi názor, že by právoplatný a vykonateľný rozsudok trestného súdu bol bez ďalšieho, ako sa pýtate, automaticky správny. Taký rozsudok je správny silou právoplatnosti a vykonateľnosti. To sú dve mohutné vlastnosti súdnych rozhodnutí, ktoré z času na čas robia z nepravdy pravdu a z pravdy klam. V právnom štáte sa tomu nedá vyhnúť. Prečo? Lebo všetky prípady sú rozhodované človekom, ktorý je síce všemocným sudcom, ale stále zostáva len ľudsky omylnou bytosťou.

Vaša druhá otázka ukazuje veľmi plasticky základný omyl pri posudzovaní celého tragického prípadu. Kto som ja, že by som mal mať pochybnosti alebo presvedčenie o správnosti finálneho verdiktu? Nesúdil som, nebol som pri tom, čítam len konečné rozhodnutia súdov. V úcte pred súdnou mocou rešpektujem verdikt ľudí v talároch, ktorí dospeli k záveru o vine a treste. Opačný prístup by znamenal popretie môjho presvedčenia, že sudca musí byť v civilizovanom štáte považovaný za fenomén, ktorý sa síce môže mýliť, ale zásadne udržuje svojím rozhodovaním vieru v spravodlivosť. Kým sa nepreukáže zákonom predpísaným spôsobom opak.

Anton Heretik, psychológ

ak pripustíme, že Viera Zimáková naozaj bola korunnou svedkyňou v prípade Cervanová, musíme uznať, že mala na čas zločinu veľmi kvalitné alibi. Je možné, aby si po rokoch detailne spomínala na samotný zločin a pritom – ako tvrdí Hanus – úplne vytesnila z pamäti práve svoje alibi?

O výpovediach Viery Zimákovej v prípade Cervanová neviem nič. Neviem, či sa znalecky posudzovala v tomto prípade jej všeobecná vierohodnosť (t.j. či z hľadiska jej kognitívnych a osobnostných vlastností vôbec môže byť vierohodná svedkyňa) a hlavne jej špecifická vierohodnosť (ako sú opakované výpovede ku konkrétnemu skutku vierohodné). Na špecifickú vierohodnosť vplývajú mnohé faktory – zložitosť materiálu, ku ktorému vypovedá, jej stav v čase činu a stav pri výsluchu, motivácia (či chce, alebo nechce tendenčne vypovedať, čo môže získať istou výpoveďou, alebo jej zmenou, ako sú konzistentné obsahy jej výpovedi v čase), ako vplývajú na vývoj výpovedí mechanizmy osobnosti (potlačenie, vytesnenie a pod.). Kedže o týchto okolnostiach neviem nič a svedkyňu som znalecky neposudzoval, nemôžem sa k tomu vyjadriť. Všetky ďalšie úvahy o pravdepodobnosti rôznych alternatív pokladám za irelevantné.

Marek Vagovič, novinár

na zadnej strane obálky Hanusovej knihy o prípade Cervanová je uvedená tvoja veta: „Keďže ho poznám ako precízneho a uvážlivého profesionála, verím, že sa v tomto prípade nemýli.” Moja otázka: Poznáš Andreja Bána ako precízneho a uvážlivého profesionála? Ak je odpoveď záporná, druhú otázku nemám. Ak je kladná, tu je druhá otázka: Keďže ho poznáš ako precízneho a uvážlivého profesionála, veríš, že sa v tomto prípade nemýli?

Nebudem sa k tomu vyjadrovať.

Hra sa skončila, Definitívna bodka za kauzou Cervanová.

Autor: Martin Hanus. Vydavateľstvo: Postoj Media, 2018.