Splnenie pokynu najvyššieho predstaviteľa štátu

Z knihy Portrét právnika a kriminalistu