Kauza Cervanová – Augustín Šiška a Bublincové – svedkovia, ktorí údajne podporujú oficiálnu verziu

Kauza Cervanová – Augustín Šiška a Bublincové – svedkovia, ktorí údajne podporujú oficiálnu verziu

Ľudmila Cervanová

V pochybných článkoch a knihách o kauze Cervanová sa výpovede svedka Augustína Šišku a svedkýň Bublincových interpretujú tak, že podporujú oficiálnu verziu, no ako uvidíme, nie je to pravda.

Svedok Augustín Šiška

Výpoveď Augustína Šišku sa zvykne dávať do súvislosti s Kocúrovou doznávajúcou výpoveďou, v ktorej sa zmieňuje o tom, že po únose sa cestou na privát ešte stavili v Stepse a kúpili víno. Pozrime sa teda bližšie na Šiškovu výpoveď z r. 1976 (zdroj: archív Kanice):

– ako jasne vidno, svedok Šiška mal vidieť skupinu 4-och mužov ísť do Stepsu o 22:05 (o 22:00 končila v Stepse diskotéka, podobne vypovedajú viacerí svedkovia), ale podľa viacerých svedkov z roku 1976 (Komora, Klička, Blaško, Babulic, Babulicová, Vereš atď. – rozsudok KS Bratislava z r. 2004 s. 54) mala Cervanová odchádzať od stola na diskotéke okolo 22:30 (ešte treba zarátať, že išla najprv na izbu po veci, samotný únos, presun autom z Mlynskej doliny na Panenskú ulicu pred Steps), teda, logicky by do Stepsu museli prísť ešte neskôr

– podľa výpovede Šišku mali mať na sebe obleky a saká, čo podľa oficiálnej verzie osádka Brázdovho auta (v ktorom bol aj Kocúr) nemala

– podľa oficiálnej verzie mala byť osádka Brázdovho auta v zložení: Brázda, Kocúr, Čerman, Andrášik, Zimáková a unesená Cervanová, no Šiška spomína, že z auta išli do Stepsu štyria muži, teda v aute by ostala len Zimáková s Cervanovou (čo je to za nezmysel, že by únoscovia nechali obeť v aute len so Zimákovou), je vysoko pravdepodobné, že by Cervanová tých cca 5 minút využila na útek

– Šiška nespomína, že by boli v aute nejaké ženy, pričom tá pozorovacia vzdialenosť musela byť krátka, keďže začul obsah rozhovoru jedného muža so šoférom

čiže nesedí to časovo a chýba tomu aj logika, štyria muži, ktorých videl Šiška teda nemohli byť Brázda a spol.

– to, že použili výraz: „daj pozor, choď opatrne aby poliši nechytili“, môže mať x rôznych vysvetlení, napríklad mohli mať vypité, vrátane šoféra

Svedkyne Bublincové

Svedkyne Bublincové vo výpovediach z r. 1976 opisujú udalosť, ktorá sa mala stať 9. 7. 1976 okolo 23:00, táto udalosť bola spojená so ženským krikom a svedkyne v tejto súvislosti spomínajú aj auto, ktoré videli zo vzdialenosti cca 40 metrov. Je pravdepodobné, že práve v tomto aute boli únoscovia s Cervanovou, keďže sa to podľa výpovede týchto svedkýň odohralo v časovom okne, kedy by to mohlo mať reálny súvis s únosom Cervanovej (Cervanová opúšťala diskotéku po 22:30) plus je tam časová aj logická náväznosť na udalosť – únos nejakého dievčaťa spred internátu spojený s krikom, ktorú opisujú viacerí svedkovia – Mlynarčíková, Prieložná /Kováčová/, Vanko, Mrázko, Lazový. Mimochodom, Prieložná vo svojich výpovediach uvádza (rozsudok KS 2004 s. 59), že muž vedľa šoféra, ktorého zbadala na malý moment len od zadu, mal tmavá vlasy a lysinu, no podľa oficiálnej verzie vedľa šoféra mal byť Kocúr a ten mal svetlé vlasy a nemal lysinu, navyše v tom čase nik z Nitranov lysinu nemal! Tu treba spomenúť ešte jeden podstatný rozpor – všetci svedkovia únosu tvrdili, že toto unesené dievča išlo z internátu samé a ani počas únosu tam nik tretí nebol, čo je v ostrom rozpore s oficiálnou verziou, ktorá tvrdí, že ju z internátu mal odprevádzať Urbánek a mal byť kľúčovým svedkom únosu! Blog o Urbánkovi je tu.

Mohol byť teda v tomto aute spolu s unesenou Cervanovou Brázda a spol? Pozrime sa na výpovede Bublincových (zdroj: rozsudok KS 2004 a archív Kanice):

– podľa týchto výpovedí malo ísť o Škodu 100 a vedeli to podľa ozdobných mriežok vzadu pod ŠPZ

– auto malo podlhovasté svetlá, ktoré boli vodorovne uložené (to tiež sedí na Škodu 100)

– spomínajú nadávajúceho muža v podnapitom stave

Tento podnapitý muž mal byť údajne Lukáš Karabinoš, ktorého toto auto skoro zrazilo a mal mať konflikt s mužom sediacim vedľa šoféra. Pozrime sa teda, čo vypovedal Karabinoš:

– ako vidno, rovnaký typ auta – Škoda spomína aj Karabinoš, ten musel to auto vidieť v bezprostrednej vzdialenosti, keďže ho skoro zrazilo a následne pri ňom zastalo

– spomína dokonca, že v ňom sedela Cervanová (ako jediná žena) a kričala o pomoc, ďalej spomína, že v aute sedeli ešte traja muži – čo je v rozpore s oficiálnou verziou (v aute, ktoré unášalo mal byť podľa oficiálnej verzie Brázda, Kocúr, Čerman, Andrášik, Zimáková a Cervanová)

– spomína, že jeden z mužov bol budúci doktor, no žiadny z Nitranov nebol študentom medicíny

– tu treba ale dodať, že Karabinoš je nedôveryhodný svedok – popis posádky vo svojich výpovediach menil a neskôr označil aj Hrma, hoci ten mal nepriestrelné alibi, no čo sa týka určenia auta (Škoda), boli jeho výpovede vždy konzistentné!

Škodu spomína vo svojej výpovedi z 2. 8. 1976 (čiže relatívne krátko po únose) aj svedok Vanko, ktorý bol v čase únosu pred internátom (zdroj: rozsudok KS 2004, s. 56):

– ako jasne viedieť, aj on spomína Škodu a spomína aj vodorovne uložené zadné svetlá

Brázda mal však Fiat 125 P, ktorý mal byť podľa oficiálnej verzie použitý na únos Cervanovej. Brázdov Fiat 125 P mriežky ani vodorovné zadné svetlá nemal! Mimochodom, na tieto rozpory upozornil Kocúr na hlavnom pojednávaní v r. 2003 v súvislosti s výpoveďou svedka Lazového, pričom predložil aj fotografiu Brázdovho auta (Fiat 125 P). Na obrázkoch je to jasne vidieť:

Škoda 100:

– má mriežky

– vodorovné svetlá

Fiat 125 P:

– nemá mriežky

– svetlá nie sú vodorovné

– ako jasne vidieť, sú tu už na prvý pohľad evidentné rozdiely

Záver

Je pravdepodobné, že auto, ktoré videli Bublincové a Karabinoš, bolo zároveň to isté auto, ktoré videli svedkovia únosu (Mlynarčíková, Prieložná /Kováčová/, Vanko, Mrázko, Lazový) a teda v tomto aute mohli byť skutočne únoscovia s Cervanovou, no vzhľadom na evidentné rozpory, v ňom nemohol byť Brázda a spol (Kocúr, Čerman, Andrášik, Zimáková).

Moje ďalšie blogy o kauze Cervanová:

Denník sestier Cohenových – nepriestrelné alibi Čermana a Andrášika

Kocúrove „spontánne“ doznania

Kauza Cervanová – svedkovia manipulácie a nátlaku zo strany vyšetrovateľov

Urbánek – „vierohodný“ svedok

Kauza Cervanová – doličné veci a žiadosť o expertízu DNA

Hanusove klamstvá ohľadom kauzy Cervanová

Zimákovej sci-fi presun zo splavu

Zimákovej sci-fi presun zo splavu – 2. časť

Zimákovej sci-fi presun – 3. časť (časová nemožnosť presunu)

Kauza Cervanová – „ucelená“ reťaz dôkazov

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.