„Sudca“ Kliment – človek princípov a zásad, ktoré iní ľudia nemajú