„…nútili ju piť alkohol“ – Zimákovú naučili, čo má vypovedať

Je preukázané, že vypoveď Dr. Zimákovej je zopakovanie textov dielčích plánov plk. Pálku tvoriacich tzv. logický dej.  V doznaniach sú zopakované vyšetrovacie ustanovenia Pješčaka a Pálku, ktoré vznikli dávno predtým, než ich vyťažili od Dr. Zimákovej a neskôr aj od Kocúra. Netýka sa to len násilného nalievania alkoholu do Cervanovej, ale aj jej následného hromadného a opakovaného znásilnenia. Všetko je to zaprotokolované a je to kruciálny dôkaz, že Kauza Cervanová je justičný zločin postavený na vykonštruovaných obvineniach. Do pozornosti dávam najmä dátumy realizácií.
Súdna patológia je totiž exaktná veda! Presná a nemenná, ako matematika alebo fyzika.