Milan Proksa – vytypovaný objekt účelového pátrania