Zdenka Kováčová Prieložná – KS BA 1995

Súdna zápisnica Krajského súdu v Bratislave 1995