Tomáš Petřivý – zavraždený

Narodil sa 29. decembra 1955 v Bratislave. V rokoch 1971 – 1975 študoval na Gymnáziu Metodova v Bratislave a 1976 – 1978 na FAMU v Prahe. Už počas stredoškolského štúdia sa prejavil ako mimoriadny talent, o čom svedčia jeho básnické i publicistické príspevky v školskom časopise Mladosť i v triednom Aréna. Za podpis Charty 77 a pre styky s disidentským hnutím bol roku 1978 vylúčený zo štúdia na FAMU a musel nastúpiť v apríli 1979 na vojenskú službu, kde bol šikanovaný. Krutý nátlak nevydržal a pokúsil sa o samovraždu. Namiesto psychiatrického vyšetrenia bol postavený pred vojenský súd, ktorý ho v Prešove odsúdil za úmyselné vyhýbanie sa vojenskej služby na desať mesiacov. Po prepustení bol znovu postavený pred civilný súd a za údajnú potýčku na stretnutí československých a poľských disidentov na Sněžke ešte v októbri 1978 s československými pohraničníkmi a colníkmi bol Okresným súdom v Ústí nad Orlicou odsúdený roku 1980 na dva roky nepodmienečne. Prepustili ho 4. mája 1981 po odpykaní polovice trestu podmienečne na dva roky. Pracoval ako kurič a živil sa rôznymi príležitostnými prácami, pôsobil v bratislavskom undergrounde a udržiaval styky s disidentmi. Tomáš Petřivý zomrel za záhadných okolností v máji 1986, presný dátum nie je známy, sú indície, že v jeho smrti mala prsty ŠtB. Z jeho rukopisov, ktoré sa zachovali u jeho priateľov, a z príspevkov uverejnených v samizdatovej tlači zostavil a posmrtne vydal jeho priateľ Oleg Pastier (ďalší z nitranov) knihy Hra o Judáša a Hra o všetko.