odvolanie Beďač – v zast. JUDr. Allan Bőhm – dodatok č. 1

MUDr. Patrik Fiala PhD.

V prvom dodatku advokáta JUDr. Bőhma bol Najvyššiemu súdu SR predložený súdnoznalecký posudok súdneho znalca z odboru patológie MUDr. Patrika Fialu PhD.