Odvolanie prokurátora Valašíka – žiada 3 tresty smrti