Nezaujatý senát NS SR?

V roku 2001 po viac ako piatich rokoch vytýčil Krajský súd Bratislava pojednávanie. Za predsedu senátu určil JUDr. Štefana Gašparoviča.

Keďže JUDr. Gašparovič bol členom senátu, ktorý v roku 1982 Nitranov odsúdil, bola voči nemu dňa 2.4.2001 zo strany obžalovaných podaná námietka zaujatosti.

O štyri dni neskôr, 6.4.2001 podal na NS SR námietku zaujatosti sám predseda senátu KS Bratislava JUDr. Gašparovič. S udaním dôvodu, že po mediálnych tlakoch už nemôže prípad posudzovať nezaujato.

Uznesením zo dňa 4.5.2001 predseda senátu NS SR JUDr. Michálik obidve námietky, jak obžalovaných, tak aj ich sudcu zamietol ako neopodstatnené.

Je zaujímavé, že o necelé dva mesiace neskôr predseda senátu KS Bratislava JUDr. Gašparovič svoj názor zmenil a v uznesení zo dňa 25.6.2001 námietku obžalovaných sám zamietol ako neopodstatnenú.

V roku 2005 sa dostal spis na rozhodnutie o odvolaní do rúk predsedovi senátu NS SR JUDr. Michálikovi, ktorý v roku 2001 zamietol námietky zaujatosti obžalovaným, aj predsedovi senátu KS Bratislava.

Po tom, čo sa JUDr. Michálik odmietol zaoberať utajovanými dôkazmi nájdenými v archíve MV SR v Levoči, podal advokát JUDr. Böhm 13. 12. 2005 v mene obžalovaných námietku zaujatosti.

Predseda senátu NS SR JUDr. Bdžoch v uznesení zo dňa 9.2.2006 námietku zamietol ako neopodstatnenú.

  • Kedy vlastne vzniká dôvod podania námietky zaujatosti?
  • Nie je dôvodom rozsudok sudcu, ktorý neskôr NS ČSSR zrušil a vytkol v ňom 72 pochybení?
  • Nie je dôvodom, keď sám sudca sa cíti byť zaujatý?
  • A nie je dôvodom, keď sudca potrie práva na obhajobu zakotvené v ústave a odmietne dôkazy, ktoré zo zákona mali byt súčasťou trestného spisu?