Zdenka Kováčová Prieložná – KS BA 21.02.2003

Súdna zápisnica Krajského súdu v Bratislave 21.02. 2003