Dúbravický: Prosím, aby ste mi netlmočili to, o čom nič neviem!