14.07.1981 Roman Brázda nie je miestne ani vecne orientovaný