svedkyňa MUDr. Beata Kollárová rod. Mlčúchová 1981