svedkyňa Viera Zimáková, 19.02.1980

Poznámka:

V Ivánke pri Nitre žiadne teplé pramene nie sú.