Pohreb

Dňa 14.7.1976 bola v potoku Čierna voda v obci Kráľová pri Senci nájdená mŕtvola neznámej ženy a všetky skutočnosti nasvedčovali, že sa jednalo o vraždu. Napriek tomu mŕtvola nebola prevezená do ústavu súdneho lekárstva ako je v bežnej praxi zvykom, ale bola prevezená do miestnej márnici. Vo večerných hodinách prišli do márnici dvaja príslušníci VB a podľa krátkeho zápisu, ktorý sa nachádza v trestnom spise, odobrali mŕtvole z ruky dva prstene a z krku retiazku . Na druhý deň 15.7.1976 bola mŕtvola prevezená do Ústavu súdneho lekárstva na Sasinkovú ulicu. Pán Cervan bol predvolaný na ulicu Februárového víťazstva, kde mu boli prstene a retiazka pedložené. Opoznal, že sú to prstene a retiazka jeho dcéry Ľudmily Cervanovej. Z mŕtvoly neznámej ženy sa stala Ľudmila Cervanová. Na ďalší deň, 16.7.1976 bola vykonaná pitva.

O šesť dní neskôr, 22.7.1976 bola mŕtvola spopolnená. Jedná sa o nezvyčajný postup v kriminalistickej praxi, keď je mŕtvola napriek tomu že sa jedná o vraždu vzápätí spopolnená. Veľmi nezvyčajné v tomto prípade je aj to, že celú akciu sledovala Štb.

Povolenie na kramáciu dal vtedajší prokurátor KP Bratislava Dr. Vochyán. Bývalý obhájca jedného z odsúdených Nitranov JUDr. Ing. Turi Nagy Ladislav napísal notársky overené čestné prehlásenie v ktorom okrem iného hovorí…“ V tom období ( rok 1981), keď som bol vo veci účastný ako obhájca, som sa stretol aj s prokurátorom Vochyánom. Tento mi oznámil, že je na neho robený taký intenzívny psychický nátlak  zo strany jeho nadriadených, že to už nevydrží, že má v úmysle spáchať samovraždu ak tento nátlak neprestane. …“

Dr. Vochyán zomrel krátko potom pri autonehode…..