JUDr. Jozef Šátek – nelegitímna a protiústavná účasť Štátnej bezpečnosti