Výroba „korunného svedka“ pre potreby Pješčaka a Pálku