Anketa – megadôkaz alebo podvod

Tvrdenia JUDr. Klimenta, Petra Tótha a Martina Hanusa zverejnené v denníku Postoj, ale aj v ich knihách, kde uvádzajú, že pozornosť vyšetrovateľov na Nitranov sa upriamila v anketnom vyšetrovaní generála Pješčaka a plk. Pálku, sa nezakladajú na pravde.

Je to premyslená a účelová mediálna lož, čo dokazuje samotné vyšetrovanie. Anketa do vyšetrovania prípadu, okrem chaosu (bola vykonaná takmer po 2 rokoch), nevniesla žiadne svetlo!

A nakoľko o mojom tvrdení existuje dôkaz, celé tzv. „Anketné vyšetrovanie“ prikladám. Ako dôkaz neserióznosti a mediálnej manipulácie nielen Tótha s Hanusom, ale aj sudcu Najvyššieho súdu JUDr. Juraja Klimenta. Mená Nitranov si osvojili z lží zverejnených v knihe zločinca Pješčaka.

Z uvedených dôkazov je absolútne zrejmé, že nielen obžalovaných, ale aj Pálkom vykonštruovaných „svedkov“ ani na diskotéke, ani v priestoroch internátu žiaden relevantný svedok kritického večera nevidel. Jedná sa o siedmich obžalovaných, MUDr. Zimákovú, sestry Lýdiu a Sylviu Cohen, usporiadateľa Milana Antošovského, Urbánka, Vargu, Okenku, Galla, Beňovú, Tokára, Hlavandu a Potockého. Ale nakoľko všetci títo svedkovia na diskotéke údajne boli, je nepochybné, že sa jednalo o iný deň. Tým dňom bol 8.júl 1976 – teda predošlý večer pred kritickým dňom, čo je výpoveďami najmenej 10 svedkov aj dokázané.

Z uvedeného vyplýva, že Kauza Cervanová je zločinecký konštrukt Eduarda Pálku a jeho vykonávateľov.

Pavel Beďač – obeť justičného zločinu