Dubravický – návrh na premenu nápravného opatrenia na nepodmienečný trest