Rozkaz prehodnotiť dôkazy

Rozkaz plk. Pálku: Je potrebné sústrediť sa na osoby, ktoré mali motorové vozidlá, hoci na diskotéke neboli!

Mrazko a Veľký Cervanovú nevideli!