Psychopati a surovci – poznámky pre potreby Pálku a Zervana

Rukopis veľmi podobný rukopisu Pješčaka