Druhá diskotéka a svedok Antošovský

Kauza Cervanová – druhá diskotéka a svedok Antošovský

Peter Horisch

V tomto blogu sa budem zaoberať druhou diskotékou v UNIC clube, na ktorej boli sestry Cohenové s Čermanom, Andrášikom a Marcelou Bónovou dňa 14. 7. 1976 (na prvej boli 8. 7. 1976, ako sme si ukázali aj v predchádzajúcom blogu venovanom denníku L. Cohen).

Túto druhú diskotéku spomína Čerman vo svojej výpovedi z 18. 6. 1981:

  • Ako vidíme, Čerman hovorí, že na diskotéke v Mlynskej doline boli ešte raz v krátkom čase aj dňa 14. 7. 1976 v sprievode jeho vtedajšej manželky (Marcely Bónovej), Petra Horischa a pravdepodobne aj Milana Andrášika.
  • Tu treba uviesť, že je len veľmi ťažko predstaviteľné, že by sa skutoční páchatelia opäť objavili na diskotéke, z ktorej mali len pred pár dňami uniesť obeť.

Aj svedkyňa Marcela ČERMANOVÁ (predtým Bónová) vo svojej výpovedi na hlavnom pojednávaní v roku 1982 uviedla, že ich na diskotéku v UNIC clube, ktorá sa konala dňa 14. 7. 1976, odviezol Peter Horisch (https://kauzacervanova.sk/sudna-zapisnica-2-3-bilcik-1982-str-105-309/ zápisnica, s. 196):

To, že Čerman a Andrášik boli na diskotéke aj 14. 7. 1976, potvrdzuje aj denník sestier Cohenových:

  • tu si treba všimnúť aj to, že Lýdia pôvodne napísala Mardi – utorok, ale potom ho prepísala na správny dátum, teda na stredu (Mercredi) 14/7/76

Preklad dňa 14. 7. 1976, urobený súdnym znalcom:

„(nečitateľné) Streda 14.7.76
Vstávame a potom ideme do obchodov, pripravujeme možné výlety (nečitateľné) – Ideme na vlak (nečitateľné) stopujeme smerom na jazero v Tatrách – Je 9 hod- Nikoho – Fero hovorí, že ak do 9,30 nik nezastaví, pôjdeme inde. O 9,20 jeden chlapec zastavuje – Berie nás do auta je to Pitter. Večer robí gitaristu a cez deň je učitel‘ ruštiny a slovenčiny. (nečitateľné) Pitter je na prázdninách, nevie, čo robit‘, a tak mu Fero mu navrhne výlet. Po výlete k jazeru ideme si vziať veci a potom odchádzame s Pitterom do Bratislavy – My ideme k Ferovej mame a najeme sa, potom ideme k Milanovi – Milan tiež láskavo ubytuje Petra. Najeme sa a ideme tancovať na diskotéku – Vraciame sa o 12 hod. a dáme si pohárik. Marcela je veselá- Fero, Milan a Pitter boli šarmantní, Pitter spieval celú noc – Viem, že mal (nečitateľné) –
Milan sa s nami rozlúčil -„

Spomínaný Pitter bol Peter Horisch z Tatier (nikdy nevypočutý svedok), ktorého spomenul aj Čerman a Čermanová vo svojich výpovediach. Horisch je zachytený na fotografii urobenej Františkom Čermanom (kúpalisko Matador, 15. 7. 1976 – deň pred odchodom sestier Cohenových: zľava Lýdia Cohen, Marcela Bónová, Sylvia Cohen a Peter Horisch):

Toto kúpalisko uvádza aj Lýdia Cohen v denníku v rámci opisu dňa 15. 7. 1976:

Preklad dňa 15. 7. 1976, urobený súdnym znalcom:

„(nečitateľné) Štvrtok 15.7.76 Posledný deň.
Fero nám prináša raňajky do postele – Pobozká nás – Pitter sa opaľuje v oranžových slipoch. Po raňajkách sme odišli na kúpalisko – Batožiny sú pripravené a už v kufroch – Robíme posledné nákupy – A oni nám ponúkajú suveníry – Na kúpalisku nás slnko vyhrieva – Na stanici je Fero smutný – A náš vlak opúšťa Československo o 19 hod.
Aké sú smutné rozlúčky!!
Piatok 16.7.76″

Ako som už vo svojich blogoch uviedol, svedok TOKÁR (spolu s BEŇOVOU) v skutočnosti nebol na diskotéke v UNIC clube v inkriminovaný piatok 9. 7. 1976, a preto nemohol dokazovať prítomnosť Čermana, Andrášika a Francúzok na tejto diskotéke. Mohol ich teda vidieť buď 8. 7., alebo 14. 7. 1976. Práve Peter Horisch môže byť kľúčom k presnejšiemu určeniu dňa. Z výpovede Tokára18. 6. 1981 vyplýva, že by mohol hovoriť o tejto druhej diskotéke v UNIC clube, konanej dňa 14. 7. 1976, keďže spomína, že sa konala v polovici júla a on tam pomohol dostať troch chlapcov a Francúzky – tým tretím chlapcom mohol byť Peter Horisch:

 

Čestné prehlásenie svedka Antošovského

Svedka obžaloby Antošovského, podrobne rozoberám v blogoch: Kauza Cervanová – svedkovia manipulácie a nátlaku zo strany vyšetrovateľovKauza Cervanová – svedkovia Lenárt, Hlavanda, Antošovský, Gallo a Tokár. V krátkosti: išlo o svedka, ktorý mal podľa súdov vierohodne dokazovať, že dňa 9. 7. 1976 na diskotéke v UNIC clube videl Čermana, Andrášika a Francúzky (mal tam vtedy podľa oficiálnej verzie robiť člena poriadkovej služby). Z dôkazov a logických súvislostí uvedených v mojich blogoch však vyplýva, že tento svedok na inkriminovanej diskotéke evidentne nebol a teda ich musel vidieť na diskotéke v UNIC-u v iný večer. Len nedávno pribudol ďalší silný dôkaz, ktorý to potvrdzuje – ide o čestné prehlásenie svedka Antošovského, ktoré bolo uverejnené v článku Martina Mojžiša. Podľa jeho čestného prehlásenia videl Čermana, Andrášika a Francúzky v UNIC clube pravdepodobne na tejto druhej diskotéke – dňa 14. 7. 1976, kedy mal službu. Vyslovene tam píše, že v inkriminovaný piatok 9. 7. 1976 na diskotéke v UNIC clube nebol, a že mu bol tento dátum ponúknutý vyšetrovateľom (to, že mu dátum ponúkol vyšetrovateľ, povedal aj pred krajským súdom už v rokoch 1994 a 2003 – viď rozsudok KS 2004, s. 51, 52). Vychádza pritom z vtedajšej korešpondencie s manželkou a komunikácie s Jamriškom – v kritický večer 9. 7. 1976 v skutočnosti cestoval vlakom TATRAN na víkend do Prešova, a preto nemohol byť fyzicky prítomný na uvedenej diskotéke v UNICu.

Čestné prehlásenie Antošovského:

Svedok Antošovský vo svojom čestnom prehlásení tiež uviedolže mu mal pri nedávnom stretnutí Ivan Jamriška povedať, že on robil poriadkovú službu 9. 7. 1976, a že Antošovský nebol jej členom. Toto tvrdenie je v súlade s poznatkom pálkovcov, uprataným v archíve, v ktorom tvrdia, že Jamriška mal kritického večera službu v UNIC clube. V mojom nedávnom blogu som uviedol, že poriadkovú službu mali v inkriminovaný večer Lenárt a Kubišová, a to od zahájenia diskotéky do cca 21:30 – 21:45, čiže Jamriška zrejme robil poriadkovú službu po nich:

Ako som už v mojich blogoch uviedol, hrubá manipulácia v podobe podsúvania dátumu diskotéky zo strany vyšetrovateľov vyplýva aj z výpovedí iných svedkov obžaloby. Niektorí z nich hovoria aj o podsúvaní mien ľudí, ktorí mali byť na inkriminovanej diskotéke a spomínajú dokonca vyhrážanie, psychický a fyzický nátlak zo strany vyšetrovateľov. V blogoch som naviac ukázal, že svedkovia obžaloby (Antošovský, Okenka, Hlavanda, Gallo, Tokár, Beňová) v skutočnosti hovoria o prítomnosti Čermana, Andrášika a Francúzok na inej diskotéke, ako na tej, ktorá sa konala v piatok 9. 7. 1976 v UNIC-u, z ktorej mala zmiznúť Cervanová. Svedkovia ich mohli vidieť 8. 7. 1976, alebo 14. 7. 1976  (podľa denníka boli Čerman, Andrášik a Francúzky na diskotéke v UNIC clube práve v tieto dni).

Pozri aj moje ďalšie blogy o kauze Cervanová:

všetky moje blogy