Pálka je na stope vraždy bezprostredne po príchode do Bratislavy