Valašík – Komunisti? Všeobecný záujem bol, ale nie nátlak!