„Sudca“ Kliment a patologická lož

Prečo ľudia klamú a ako sa vysporiadať s klamármi?

Patologická lož, ktorá sa v medicíne označuje ako „fantastická pseudológia“ alebo Munchausenov syndróm, sa nepovažuje za samostatnú duševnú chorobu, ale za komplexnú poruchu, ktorá má zložitú štruktúru. Patológia môže byť dočasná (od niekoľkých mesiacov) alebo môže trvať celý život. Vedci dokázali, že choroba nie je výsledkom ľudskej epilepsie, šialenstva alebo demencie. Patologické lži by sa mali vnímať ako súčasť všeobecnej duševnej poruchy, a nie ako samostatný jav. Doteraz sa na liečení takejto odchýlky podieľajú iba psychológovia.

Patologický klamár sa pokúša vydávať fikciu za realitu, aby sa pred ostatnými dostal do najlepšieho svetla. Časom sám začne veriť vo svoje lži. Svet, v ktorom sú klamári, nezapadá do reality.

Doteraz lekári nemôžu dosiahnuť konsenzus o tom, do akej miery môže patologický klamár ovládať svoje vynálezy a či je možné túto osobu uznať za plne schopnú.

Vedci dokázali, že vznik fantastickej pseudológie má anatomické dôvody. Štúdie potvrdili, že množstvo sivej hmoty (neurónov) v mozgu patologického klamára je o 14% nižšie a obsah nervových vlákien presahuje priemerný objem o 22% v porovnaní s bežnou osobou. Takýto prebytok oslabuje morálnu zdržanlivosť a vyvoláva fantáziu.

Príčiny duševných chorôb môžu byť navyše spôsobené nákladmi na rodičovstvo v detstve.

Dieťa môže zažiť:

 • urážky a ponižovanie rodičov alebo kolegov,
 • nedostatok rodičovskej pozornosti a lásky,
 • prílišná chválu, ktorá viedla k želaniu byť v centre pozornosti,
 • nerozdelená prvá láska
 • negatívne vnímanie opačného pohlavia v dospievaní.

Výskyt tendencie k patologickým lži už u dospelých je často spojený s traumatickými zraneniami mozgu. Patologické lži sú charakteristické pre ľudí so zníženou sebaúctou, a preto sa pomocou klamstiev chcú presadiť v spoločnosti a ukázať ostatným dôležitosť. Klamstvo sa často stáva charakteristickou maskou, za ktorou sa človek snaží zakryť pocit svojej bezcennosti a bankrotu.

Posledná úloha pri vývoji poruchy nemá dedičnú predispozíciu osoby v prítomnosti príbuzného v rodine s podobnou odchýlkou.

Niektorí vedci tvrdia, že patologické lži sú charakteristickým správaním pre alkoholikov a drogovo závislých a ľudia so sociopatiou, narcizmom a psychopatom k nemu neustále pristupujú.

Patologický klamár sa vyznačuje hysterickým typom osobnosti, a preto má tendenciu byť v centre pozornosti pomocou neustálych lží.

Dospelý trpiaci touto poruchou je poznačený duševnou nezrelosťou, to znamená, že nemôže predvídať dôsledky svojich fantázií. Neustála túžba obdivovať jeho osobnosť, ktorú nedosahujú skutočné činy, neumožňuje patologickému klamárovi uvedomiť si, že jeho lož je ľahko odhaliteľný.

Existuje mnoho charakteristických príznakov, pomocou ktorých je možné identifikovať patologického klamára:

 1. 1. Keď hovoríme o tom istom príbehu zo života, človek si stále zamieňa detaily, postupnosť udalostí, mená postáv a dátumy. Navyše v novej spoločnosti   príbeh z úst klamára znie zakaždým inak.
 2. 2. Pri predkladaní argumentov ich klamár neustále preháňa, aby dokázal svoju pravdivosť, ktorá nakoniec vedie k úplnej absurdite a absurdite. Takýto človek si často neuvedomuje zmysel vyššie uvedeného.
 3. 3. Patologický klamár sa pokúša skrášliť dokonca aj detaily bez toho, aby to pre neho bolo prínosom.
 4. 4. Pre patologického klamára neexistujú žiadne morálne princípy, aby mohol ľahko vymyslieť príbeh o hroznej chorobe alebo smrti niekoho blízkeho.
 5. 5. Takýto človek nepovažuje jeho fantáziu za trestuhodnú s malou frustráciou, ani za žiadnych okolností nepriznáva lož.
 6. 6. Patologického klamára nie je možné vziať do čistej vody, rozohní a uhne sa, príde s novými argumentmi, ktoré nie je možné overiť ani dokázať. V dôsledku toho bude jeho taktika pokračovať v ofenzíve – začne emocionálne tlačiť, dokazuje svoju nevinu a obviňuje ostatných z nedôvery.
 7. 7. Emocionálny stav sa mení pri prezentácii toho istého príbehu v inom prostredí.
 8. 8. Keď človek neustále klame, zabudne na mnohé podrobnosti predchádzajúceho príbehu, takže zakaždým, keď robí úplne opačné argumenty, vyvracia sa.
 9. 9. Pseudológovia konajú na princípe „tu a teraz“, preto je uvedená fikcia nekonzistentná.
 10. 10. Patologický klamár sa vždy prispôsobuje osobe, od ktorej očakáva výhody. Snaží sa predpovedať správnu odpoveď na položenú otázku bez toho, aby vyjadril svoj vlastný názor.
 11. 11. Takíto jednotlivci vždy obhajujú svoje fiktívne argumenty a sú si úplne istí, že majú pravdu.
 12. 12. Klamár s akoukoľvek neznámou osobou môže udržiavať dlhodobý kontakt s očami.

Prejav aspoň niekoľkých z týchto príznakov naznačuje duševnú poruchu. Normálnou reakciou zdravého človeka je túžba odstaviť, reedukovať alebo konať iným spôsobom proti patologickému klamárovi. Takéto metódy sú však neúspešné.

V psychiatrii a psychológii neexistuje osobitná diagnóza tohto stavu. Identifikácia patológie do značnej miery závisí od toho, ako si osoba uvedomuje prítomnosť duševných problémov na recepcii psychológa. V Rusku sa nevykonávajú žiadne ďalšie testy na prítomnosť Munchausenovho syndrómu, diagnóza sa robí výlučne na základe pozorovaní psychiatra.

V USA bol vyvinutý spôsob identifikácie klamárov. Na tento účel sa vykonáva špeciálne vyšetrenie mozgu na obsah sivej a bielej hmoty u pacienta. V prípade odchýlok od normy môžete identifikovať tendenciu osoby k patologickým ložom.

Nie je možné liečiť takúto patológiu. Ale ak má človek silnú túžbu zlepšiť a potlačiť tendenciu klamať, odporúča sa navštíviť psychológa, ktorý pomôže prekonať tento negatívny charakter. Tieto stretnutia by však mali byť pravidelné. Ak osoba preruší liečbu príliš skoro, všetko sa obnoví.

Poradenstvo psychológa o tom, ako sa správať k obyčajným ľuďom v kontakte s patologickým klamárom:

 • nestrácajte energiu opätovným vzdelávaním klamára, pretože to nebude mať žiadny vplyv,
 • pri komunikácii je potrebné spochybniť všetky skutočnosti alebo argumenty, ktoré uviedol,
 • ak je to možné, je lepšie sa emocionálne vzdialiť od takej osoby,
 • Nesnažte sa ho odsúdiť za lož a ​​dokázať pravdu, pretože to vyprovokuje ešte väčšie psychologické ochorenie klamára.

Je užitočné pochopiť, že patologický klamár žije výlučne vo svojich ilúziách.

Neškodné klamstvá

Vtedy ste sa nikomu nepokúsili ublížiť alebo ste to dokonca chceli urobiť pre dobro. Táto lož znamená skreslenie alebo prehnané fakty.

Ľudia, ktorí to robia, sa motivujú z týchto dôvodov:

Nepoškodzujte ostatných. Ľudia chcú chrániť seba alebo inú osobu pred bolesťou. Napríklad matka hovorí svojim deťom, že ich otec odišiel niekde ďaleko a už dlho sa nevráti. V skutočnosti však všetci dospelí vedia, že otec týchto detí hrdinsky zomrel v boji. Matka detí jednoducho nechce zraniť psychiku nezrelých detí a chce, aby o tom vedeli, keď sú dospelí.

Vyhnite sa konfliktom. Hovorí sa, že táto lož spočíva v udržiavaní dobrých vzťahov v sociálnej komunikácii. Dobrým príkladom môže byť bežná komunikácia. Každý z nás má svoj vlastný vkus pri výbere oblečenia, a preto často oceňujeme partnera, ktorý nie je oblečený podľa nášho vkusu, „ako vyzeráte dobre dnes“ jednoducho preto, že chceme zachovať dobré vzťahy.

Sebaobrana. Človek sa snaží pred ostatnými skrývať strach a neistotu. Zahŕňa minimalizáciu sebaprezradenia s cieľom skryť strach a neistotu. Niekedy jednoducho nechceme, aby o nás toho veľa vedelo. Preto klameme a vymýšľame o sebe veľa lží.

Uložte svoju sebaúctu. Táto lož pochádza od človeka, ktorý sa chce ľahko zachovať, ale niekedy zvyšuje sebaúctu. Napríklad to sa často prejavuje u adolescentov, keď sa niekto môže pochváliť fiktívnymi vecami, aby bol rešpektovaný. Títo ľudia musia mať pár „Wow“, aby sa cítili dobre. A pre nich nezáleží, či bolo všetko povedané fikciou. Túto lož možno pripísať tak škodlivému, ako aj neškodnému, skôr je to niečo medzi tým.

Zlá lož

Táto lož leží so zlými úmyslami. Ľudia sa nám snažia klamať, aby nás oklamali a z toho mali úžitok.

Získajte našu dôveru a náklonnosť. Predpokladá skreslenie skutočností, aby sa vytvoril falošný dojem osoby, ktorej môžete veriť. Takáto osoba sa snaží akýmkoľvek spôsobom získať vašu dôveru a potom ju použiť. Toto sa často stáva v podnikateľskom prostredí alebo pri komunikácii s potenciálnym klientom. Je to tiež bežná lož počas rôznych rozhovorov, keď sa ľudia snažia urobiť o sebe úžasný dojem.

Využite ďalšie. Jedná sa o škodlivú lož, ktorá nastane potom, ako niekto získa vašu dôveru. Teraz vás môže použiť, až kým nepochopíte, že ste kruto podvedení každým slovom, a tiež všetko, čo viete o tejto osobe, sa ukázalo byť nepravdivé.

V každom prípade musíte pochopiť: chcela vám táto osoba klamať z dobrých úmyslov alebo nie? Tiež ho prinútite povedať celú pravdu potom, čo odhalil klamára. Je na vás, aby ste mu odpustili alebo nie.

Boj proti klamárovi je veľmi jednoduchý: neklamte a nedovoľte klamať iných ľudí. Iba podľa príkladu môžete robiť, čo chcete. Platí to nielen pre klamstvá, ale aj pre všetky ostatné životné situácie.

Fikcia pseudológie

Patologické lži, mytománia alebo Pseudologia Fantastica (lat.) Medzi psychológmi a psychiatrami spôsobuje veľa kontroverzií. Niektorí sa domnievajú, že ide iba o príznak zložitejšej poruchy (napríklad hraničnej poruchy osobnosti, sociopatie alebo narcizmu), iní sú presvedčení, že ide o odchýlku sama osebe.

Existuje predpoklad, že ide o zvláštnu formu závislosti: osoba sa klame pod vplyvom psychologického impulzu, ako je alkoholik, fajčiar alebo hráč, ktorý reaguje na konkrétne spúšťače. Faktom však zostáva: niektorí ľudia neustále klamú. Ich podvod sa dá nazvať chronický, pretože sa pozoruje počas celého života alebo obvyklý – v tom zmysle, že sa stáva druhou prirodzenosťou.

Patologického klamára nie je také ľahké rozpoznať, najmä s povrchným známym

Ľudia tohto typu vždy konajú pod vplyvom vnútornej motivácie, a nie vonkajších faktorov. Inými slovami, nekladú sa tak moc, aby sa vyhli nepríjemným dôsledkom pravdy, ale kvôli „športovému záujmu“.

Patologického klamára nie je také ľahké rozpoznať, najmä s povrchným známym alebo na začiatku vzťahu. Môžu sa zdať zaujímavé, inteligentné, spoločenské, očarujúce. Ich pravá tvár sa otvára iba časom a potom je komunikácia napätá. Nekonečné lži môžu zničiť priateľstvo, lásku, pracovné vzťahy a dokonca aj rodinu.

Patologické a kompulzívne lži: aký je rozdiel?

Dva typy klamstiev majú svoje vlastné vlastnosti. Ako pochopiť, s kým máte čo do činenia?

 • klamať na konkrétny účel,
 • vymýšľajú fantastické príbehy, ktoré môžu byť donekonečna doplnené novými detailami,
 • oni sami veria všetkému, čo pľuli
 • rozhorčenie, keď sú podozrivé z podvádzania,
 • klamstvo na posilnenie ich autority,
 • Nehýbajte sa a necítite sa nepríjemne.
 • vážne sa domnievajú, že sú povinní klamať: buď preto, že nevedia, ako to urobiť inak, alebo ak je nevhodné hovoriť pravdu,
 • často ležia bez zjavného dôvodu a bez akýchkoľvek výhod,
 • zostavovať bájky za behu, nemyslieť na dôveryhodnosť,
 • preferujú „svätú“ lož, o ktorej sa predpokladá, že ju chcú ostatní,
 • spravidla cítia nedôveru niekoho iného,
 • keď sú chytení, priznávajú, že klamú, ale naďalej oklamú ostatných.

Tieto rozdiely sú veľmi svojvoľné, pretože klamári ľahko menia masky.

Čo spôsobuje toto správanie?

Neexistuje jasné vedecké vysvetlenie sklonu hlásiť vedome nepravdivé informácie. Toto správanie je spôsobené mnohými genetickými a vonkajšími faktormi, ale táto sada je jedinečná pre každého.

Medzi najčastejšie dôvody:

1. Poruchy osobnosti. Ako je uvedené vyššie, spôsob ležania v každom kroku môže byť príznakom duševnej poruchy.

2. Funkcie mozgu, Mnohé štúdie naznačujú štrukturálne abnormality v mozgu patologických klamárov. Jedno z týchto prác odhalilo zvýšený objem bielej hmoty v troch oblastiach prefrontálnej kôry.

Autori iného diela veria, že ustavičná tendencia klamstva sa formuje ako oslabujúca emocionálna reakcia amygdaly. Skoršie štúdie zistili u 40% patologických klamárov poškodenie centrálneho nervového systému spôsobené epilepsiou, poranením hlavy alebo nebezpečnými infekciami.

3. Náklady na vzdelávanie. V detstve sa všetci učíme, čo je dobré a čo zlé. V ranom veku môže človek ležať zo strachu z trestu alebo z dôvodu zisku a následne sa stáva bezpodmienečným postojom.

4. Chemická závislosť. Drogovo závislí a alkoholici sa často snažia skrývať svoj problém a zároveň lákať peniaze: závislosťami „vypínajú“ svedomie.

5. Iné psychologické problémy. Tí, ktorí často klamú, môžu trpieť depresiou, úzkosťou alebo obsedantno-kompulzívnou poruchou. Takéto správanie môže byť spojené so strachom, pocitmi viny alebo hanby, neochotou uznať ich stav. Je dôležité pochopiť, že nie každý, kto má takúto diagnózu, je patologický podvodník!

Znaky patologických a kompulzívnych lží

Ak máte podozrenie, že ste pravidelne oklamaní, venujte pozornosť charakteristickým znakom klamstva.

1. Príbehy klamárov sú úplne neuveriteľné. Ak si všimnete, že vám často zavrtíte hlavou a odmietnete uveriť bájkam, zdá sa, že ste narazili na patologického klamára. Niekto rozpráva, ako obedoval s Tomom Cruiseom alebo ako svetový rekord pre jedenie párkov? Nemýlili ste sa.

2. Je potrebné pritiahnuť pozornosť. Ak niekto klame, aby vzbudil záujem a vyliezol mu z cesty, snaží sa dokázať svoj vlastný význam – pred vami je patologický klamár. Praktizujú dva spôsoby, ako upútať pozornosť (pozri odseky 3 a 4).

3. Klamú vám, aby ste dostali svoju cenu. Namiesto toho, aby pripustili svoju chybu alebo úprimne povedané, že boli v neporiadku, títo ľudia sú nezmysly, len aby vyzerali bez hriechu.

4. Postavte obeť zo seba. S cieľom získať súcit a podporu druhých sa sťažujú na imaginárne nešťastia. Choroby, smrť blízkych, krutosť niekoho iného a ďalšie katastrofy, ktoré údajne utrpeli.

5. Klamári majú nízku sebaúctu. Sama o sebe nejde o patologickú alebo nutkavú lož, ale v kombinácii s ďalšími príznakmi dopĺňa portrét nehanebného podvodníka. U nutkavých klamárov sa zvyčajne nachádza nízke sebavedomie: za ním sa skrýva úzkosť a neistota.

Ak klamári cítia, že sú blízko k zlyhaniu, okamžite sa zálohujú a zmenia význam toho, čo bolo povedané

6. Posledné slovo by malo zostať s nimi. Hádať sa s patologickým klamárom je ako biť hlavu o stenu. Poskytne najzmiešavejšie argumenty, až kým vás neunaví hašterení, len aby sa dostal z víťazstva ako víťaz. Kompulzívni klamári sú jednoduchší: keď sú vystavení, sú v rozpakoch a netvrdia sami o sebe.

7. Sú veľmi riskantné. Podarí sa im okamžite vymyslieť hodnoverné verzie pre všetky príležitosti, doslova zo vzduchu vytvoriť vhodnú lož a ​​presvedčivo ju prezentovať.

8. Vedia, ako všetko obrátiť hore nohami. Ak klamári cítia, že sú blízko k zlyhaniu, okamžite sa zálohujú a zmenia význam toho, čo bolo povedané. Ale chytiť ich slovami je zbytočné: namietajú a vyhlasujú, že ste ich nepočuli alebo nepochopili.

9. Ich život je chaotický a plný tragédií. Dostanú sa čo najviac, snažia sa vyzerať čestne, ale skôr alebo neskôr ľudia pochopia, že tu niečo nie je v poriadku. Vzťahy sa zrútia, ďalšia práca sa stratí, priatelia sa odvrátia, ale patologický klamár sa stále hnevá pri hľadaní simpletónov, ktorí môžu zavesiť rezance na uši.

10. Nevedia, ako udržať tajomstvá a lásku ku klebetám. Pojem slušnosti im nie je známy: nadšene diskutujú o podrobnostiach života niekoho iného vrátane intímnych. Nie je pre nich nič posvätné.

Ako sa s nimi správať

Zdá sa, že nie je jasnejšie – zastaviť komunikáciu a zmazať zo života. Nie je to však vždy ľahké a nie vždy nevyhnutné. Nie všetci klamári sú notoricky známi podvodníci.

Если вы убедились, что столкнулись с нарциссом или социопатом, то тут без вопросов: держитесь от него подальше, и пусть вас не мучит совесть. Но если у кого-то из близких серьезные психологические проблемы или зависимость — возможно, не стоит с ними прощаться. Čo robiť

Верить… при необходимости

Искать ложь в каждом слове — себе дороже. Да, человек часто врет, но все же способен быть честным. Возможно, он преувеличивает, но в целом говорит правду. Pokúste sa aspoň pochopiť, kedy mu veriť a kedy nie.

Spomínate si na klzké témy, pri ktorých ste pri diskusii opakovane chytili partnera v klamstve? Alebo obdobia exacerbácie, keď sa tendencia klamať stala príliš zjavnou?

Keď človek vie, že v každom prípade bude obvinený z podvodu, prečo by mal byť na Zemi úprimný?

Zdravý skepticizmus nebude bolieť, ale ak neexistuje úplná istota, že všetko, čo bolo povedané, je úplná lož, prečo vám to nedovoliť povedať pravdu? Toto sa samozrejme nevzťahuje na dôležité problémy: tu sa musí skontrolovať všetko.

Potrebná je aspoň trochu dôvery: keď človek vie, že bude v každom prípade obvinený z podvodu, prečo by mal byť čestný? Dôverní ľudia s väčšou pravdepodobnosťou odhalia pravdu, najmä ak je lož spojený s pocitmi viny alebo hanby.

Pochopte, prečo klamú

Keď sme klamaní, sme horkí, a to je prirodzená emocionálna reakcia. Tomuto problému pomôže vyrovnať sa kritické myslenie. Premýšľajte: prečo leží človek? Čo ich vedie? Aký je dôvod?

Ak dokážete prísť na motívy, určite sa objaví kvapka súcitu. Emócie sa nemusia okamžite upokojiť, ale skôr alebo neskôr sa upokojíte a budete mať možnosť triezvo sa pozrieť na situáciu.

Vezmite to ako fakt: lož sa bude opakovať viackrát

Patologickí alebo kompulzívni klamári nie vždy ovládajú svoju reč. Preto je múdrejšie pripustiť, že sú takí a musíme s tým nejako žiť. To neznamená nútiť sa veriť bájkam alebo považovať ich správanie za normu. Hlavnou vecou je uvedomiť si, že nie každá lož sa hovorí so zlom úmyslom.

Nemôžu si pomôcť, ale klamú. V každom prípade teraz za určitých okolností. Nikto samozrejme nezakazuje bojovať proti tomu, ale vy sami nič nezmeníte. Pokúste sa na to pozerať filozoficky a neberte to k srdcu.

Ak má zmysel vyhľadať pomoc

Ak má partner tendenciu klamať relatívne nedávno, môžete uhádnuť, o čo ide (depresia, závislosť v počiatočnej fáze, detská trauma) a osobu, na ktorej vám záleží, skúste ho presvedčiť, aby sa poradil s psychoterapeutom.

S ľuďmi, ktorí neustále podvádzajú, nie je ľahké. A napriek tomu sa nemusíte ponáhľať, aby ste ich písali do darebákov alebo škodlivých manipulátorov. Patologická alebo kompulzívna lož má mnoho príčin, a hoci tento zvyk poškodzuje tých, ktorí klamú, aj tých, ktorí klamú, dá sa liečiť.