Záverečné reči

Dokladáme k nahliadnutiu ďalšie materiály, ktoré ešte neboli zverejnené a to záverečné reči niektorých odsúdených a ich obhajcov, ktoré boli prednesené na konci pojednávania pred  Krjaským súdom Bratislava.

Záverečná reč JUDr. Allana Böhma

Záverečná reč Ing. Pavla Bedača

Záverečná reč Ing. Františka Čermana

Záverečná reč Ing. Miloša Kocúra

Záverečné reči ostatných odsúdených, ani ich obhajcov zatiaľ nemáme v písomnej forme, ak sa nám ich podarí získať, postupne ich priložíme.

Za pozornosť stojí prečítať si prepis záverečnej reči JUDr. Allana Böhma pred senátom NS SR v roku 2006.