Trasológia – kopačky Vincenta Tanka nie sú totožné s trasológiou nálezu